Inscripció

Aquest seminari està reconegut com a activitat de formació específica “Seminaris de Recerca” per la comissió acadèmica del Programa de Doctorat de Filologia i Filosofia de la Universitat de les Illes Balears. El seminari tendrà una durada de 8 hores.

La participació a aquest seminari és gratuïta. No obstant això, us demanam que us inscrigueu a mariadelmar.vanrell.b@gmail.com

Anuncis